Päiväkodit ovat tärkeä osa yhteiskuntaa Suomessa. Aikuisten ollessa töissä täytyy lapsille olla päiväksi hoitopaikka, jos lapsi on vielä liian nuori menemään kouluun. 

 

Päiväkodit Suomessa

Suomessa on kaikilla lapsilla, jotka ovat alle kouluikäisiä, oikeus päivähoitoon. Päivähoidon järjestämisestä on vastuu kunnilla. Kunnanvaltuustojen tulee varmistaa, että kaikilla päivähoitoon oikeutetuilla lapsilla on paikka hoitoon. Jos vanhempien työt tai opiskelu ajoittuvat ilta tai yöaikaan, pätee kunnan vastuu hoidon järjestämisestä myös tällöin. 

Päivähoitoon kuuluu Suomessa myös varhaiskasvatuksellisia piirteitä. Tällä tarkoitetaan sitä, että leikin kautta lapsille opetetaan taitoja jo pienestä pitäen. 

 

Päiväkodit ja päivähoidon järjestäminen

Päivähoito voidaan järjestää lapsille kunnallisessa päiväkodissa tai yksityisessä päiväkodissa. Kuntien järjestämä päivähoito on ilmaista pienituloisille, mutta asiakasmaksua peritään muilta muutamasta kymmenestä eurosta pariin sataan euroon. 

Päivähoitoon kuuluu olennaisena osana myös esikoulu. Joillakin paikkakunnilla se järjestetään kouluissa ja joissain kunnissa päivähoidon yhteydessä. Esikoulu on pakollinen ja sen aika on, kun lapsi täyttää 6 vuotta. 

päiväkodit

 

Päiväkodit ja niiden toiminta

Suomen päiväkotien toimintaa kehutaan ympäri maailman. Päiväkotien toiminta on tasokasta ja se perustuu muutamaan hyväksi havaittuun seikkaan.

Leikkiin pohjautuva oppiminen

Päiväkodeissa lapset viettävät aikansa leikkimällä sekä tutustumalla asioihin. Leikki voidaan jakaa erilaisiin osiin, kuten aktiivinen leikki, luova leikki, digitaalinen leikki ja sosiaalinen leikki. Osa leikkimisestä on organisoitua, mutta pääasiassa lapsia kehotetaan vapaaseen, heidän itsensä luomaan leikkiin leluilla sekä muiden lasten kanssa. Tutkimusten perusteella leikkiminen ja asioiden tutkiminen ovat kaikista luonnollisimpia tapoja lapsen ajattelun sekä luonteen muodostumiseen. Täten leikkiin perustuva opetus on parasta optimoimaan lapsen kehitystä. 

Ulkoilu

Päiväkodeissa isossa roolissa ovat ulkoilu sekä retket lähimetsään sekä puistoihin. Suomen luonto sekä vaihtuvat vuodenajat tarjoavat paljon koettavaa ulkoilmassa. Sään ei anneta haitata ulkoilua, vaan vaatteet valitaan sään mukaan ja ulkona vietetään aikaa päivittäin, kelistä huolimatta. Ulkona ei juurikaan käytetä leluja, vaan toiminta keskitetään ulkoilmasta nauttimiseen sekä lapsien omaan luovuuteen esimerkiksi rakentamalla majoja ja leluja kepeistä sekä kivistä. 

Päiväkodeissa on pätevää henkilöstöä

Päiväkotien pyörittäminen on ryhmätyötä, johon tarvitaan alan ammattilaisia. Päiväkotien toimintaan tarvitaan muun muassa opettajia, sairaanhoitajia, terapeutteja sekä erityisopettajia. Lapset ovat jatkuvasti kontaktissa ohjaajien sekä muiden lasten kanssa. Jokainen lapsi nähdään yksilönä ja kutakin lasta ohjataan heille sopivalla tavalla. Lisäksi päiväkoti pitää säännöllistä yhteyttä vanhempiin. Tarkoituksena on luoda paras mahdollinen tuki sekä kotona että päivähoidossa. 

Eri ikäluokan lapset yhdessä

Päiväkodeissa eri ikäluokan lapset ovat samassa ryhmässä ja muun muassa leikkivät yhdessä. Tämä auttaa pienempiä lapsia oppimaan asioita vanhemmilta lapsilta. Vanhemmat lapset puolestaan oppivat pitämään huolta pienemmistä lapsista. Päiväkodissa opitaan näin ollen jo alkeellisia johtamis- sekä ryhmätyötaitoja, jotka ovat tärkeitä elämässä myöhemmin. 

Tunteiden käsittely

Päiväkodeissa tärkeässä roolissa on opettaa lapsille omien tunteiden käsittelemistä sekä sitä, miksi lapsi tuntee tietyllä tavalla erilaisten asioiden kohdalla. Päiväkodeissa käsitellään esimerkiksi, miksi ukkonen saattaa pelottaa ja miten siihen tulee reagoida. Lapsille pyritään opettamaan syytä tunteille sekä siten, miten niihin kannattaa suhtautua. 

Lapsien kohtelu yksilöinä

Yksi suurimpia toiminnan kulmakiviä on kohdella jokaista lasta yksilönä. Jokainen lapsi tietää, minkälainen oppimistapa toimii parhaiten juuri hänelle, ja päiväkotien tulisi tukea tätä. Päiväkodeissa tapana onkin antaa lapsille paljon vapauksia mahdollisuuksien mukaan sen sijaan, että jokaiselle lapselle opetetaan asiat tietyllä tavalla. 

 

Päivähoito on osa kuntien toimintaa. Mitä kaikkea kunnanvaltuustoilla tulee hoitaa?

Share this