Perusopetus on yksi kuntien ja kunnanvaltuustojen vastuulla oleva osio, joka kunnassa tulee hoitaa kuntoon. 

 

Perusopetus Suomessa

Perusopetus koostuu Suomessa 9 vuoden mittaisesta peruskoulusta. Perusopetus on pakollinen, sillä Suomessa pätee oppivelvollisuus peruskoulun loppuun saakka. Peruskoulu aloitetaan Suomessa 7-vuotiaana ja se päättyy vuonna, jolloin oppilaat täyttävät 16 vuotta. Peruskoulun jälkeen koulutusta voi jatkaa ammattikouluissa sekä lukioissa. Näiden jälkeen koulutusta voi jatkaa vielä yliopistoihin sekä korkeakouluihin. 

 

Perusopetus ja sen kulmakivet

Suomen koulutustasoa kehutaan paljon ja sitä pidetään yhtenä parhaimpana koko maailmassa. Jotta tällaiselle tasolle päästään, pitää koulutus rakentaa hyvin peruskoulusta lähtien. Suomessa perusopetukselle on asetettu tavoitteita sekä kulmakiviä, kuten se, että jokainen peruskouluikäinen on oikeutettu koulutukseen. Kouluun ei valita ihonvärin tai sosiaalisen luokan perusteella, vaan koulussa kaikki ovat tasavertaisia. Suomessa perusopetus halutaan myös jokaiselle oppilaalle, joka tarkoittaa sitä, että peruskouluja tulee löytyä tarpeeksi ja läheltä oppilaita. Jos koulua ei voida järjestää oppilaiden lähelle, huolehtivat kunnat siitä, että lapset pääsevät kouluun koulukuljetuksien avulla. Yksi kulmakivi on tietenkin se, että koulukuljetukset ovat ilmaisia. 

 

Perusopetus lähtee liikkeelle jo eskarissa

Suomessa on tarjolla korkealaatuista päivähoitoa, jonka jälkeen lapsen opintopolku jatkuu eskariin. Eskarin, eli esikoulun, tarkoituksena on opettaa lapsille lukemisen sekä laskemisen alkeita, jolloin ensimmäisellä luokalla päästään jo niin sanotusti heti asiaan. Yksi tärkeitä seikkoja lapsien opetuksessa on se, että lapsille annetaan tilaa kasvaa yksilöinä ja heitä autetaan löytämään omat vahvuutensa. Lapsille opetetaan positiivista asennetta muita ihmisiä sekä kulttuureita kohtaan ja pyritään luomaan huolehtiva asenne sekä itseä että muita kohtaan. 

 Lasten opetus lähtee liikkeelle useissa kodeissa jo kuitenkin aikaisemmin. Suomessa vanhemmille jaetaan äitiyspakkauksia, joissa on vaatteiden sekä vaippojen lisäksi myös kirjoja, jotka soveltuvat hyvin nuorille lapsille. Lukemiseen kannustetaan näin ollen heti lapsen ensi vuosista lähtien, sillä herkkyys oppimiselle on suurimmillaan nuoruusvuosina. Oppimiseen panostetaan myös päivähoidossa, joka on ilmaista Suomessa asuville lapsille. Jos vanhempi ei halua viedä lastaan hoitoon, vaan haluaa hoitaa lasta kotona, tarjoaa KELA tähän tukia. 

 

Perusopetus

Perusopetus kestää Suomessa 9 vuotta, ja se on pakollinen kaikille. Peruskoulu jakautuu kahteen osaan, ala-asteeseen ja yläasteeseen. Ala-asteella viitataan luokkiin 1-6 ja yläasteella luokkiin 7-9. 

Perusopetus

Perusopetus, kuten lukiot sekä ammattikoulutkin ovat julkisrahoitteisia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien tulee huolehtia niiden toimimisesta sekä siitä, etteivät ne kustanna oppilaille mitään. 

Suomesta löytyy myös useita yksityisiä kouluja, jotka perivät lukukausimaksuja. Yksityisiä kouluja koskee kuitenkin tiukat säännöt sen suhteen, etteivät lukukausimaksut saa kasvaa liian suuriksi ja oppilailla tulee olla samanlaiset oikeudet yksityisissä kouluissa samalla tavalla kuin muissakin kouluissa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kouluun valikoida oppilaita ja yksityisten koulujen oppilailla on samanlaiset lomat kuten avoimienkin koulujen oppilailla. 

Opettajille on annettu isot linjaukset opetuksen suhteen, mutta siinä löytyy myös paljon ilmaa. Opettajilla on esimerkiksi lupa valita opetustyylit sekä käytettävät kirjat. Luokkakoot pysyvät pieninä ja harvoin oppilasmäärä nousee yli 20 oppilaan per luokka. Suomi julkaisee eniten maailmassa lasten kirjoja, joten lukemista kehotetaan runsaasti myös vapaa-ajalle, koulun lisäksi. Lukemista tehostetaan tekstittämällä ulkomaisia ohjelmia, jolloin dubbauksen puuttumisen vuoksi oppilaat joutuvat harjoittamaan lukemista pienestä pitäen myös ohjelmien parissa. 

 

Perusopetus ja sen mukana tulevat hyödyt

Perusopetus antaa lapsille ja nuorille heidän tarvitsemansa koulutuksen, mutta koulutuksen mukana oppilaat saavat myös muita hyödyllisiä asioita. Koulu on tärkeä osa nuorten elämää, sillä siellä muodostuu ystävyyssuhteita, jotka kestävät monilla läpi elämän. Peruskoulu luo hyvän pohjan jatko-opetukselle ja opettaa nuorille paljon tärkeitä elämässä tarvittavia asioita.

Suomessa perusopetuksessa isona osana on vuosittain järjestettävät luokkaretket. Luokkaretkiä varten kerätään luokittain rahaa esimerkiksi makeisia tai vessapaperia myymällä. Luokkaretket sijoittuvat ensimmäisinä vuosina lähiseuduille, mutta perusopetuksen lähestyessä loppua oppilaat voivat päästä jopa ulkomaille. 

Luokkaretkien lisäksi kaikki oppilaat ovat oikeutettuja ilmaiseen terveydenhuoltoon sekä ilmaiseen lounaaseen päivittäin. 

 

Terveydenhuolto on yksi Suomen ylpeyksistä. 

Share this