Terveydenhuolto koostuu Suomessa keskitetyistä, julkisesti rahoitetuista palveluista sekä yksityisen sektorin tarjoamista palveluista. Terveysministeri on vastuussa terveydenhuollon suurista suuntaviivoista Suomessa, mutta jokaisessa kunnassa kunnanvaltuuston tulee varmistaa, että asukkaat pääsevät hyvään ja laadukkaaseen hoitoon. Suomessa terveydenhuollon keskiössä on ennaltaehkäisevä hoito, ja Suomessa on kartoitettu tarkkaan esimerkiksi yleisimmät kansalliset sairaudet. 

 

Terveydenhuolto Suomessa

 Terveydenhuolto Suomessa on todella hyvällä tasolla ja tämä johtuu yleisesti siitä, että sillä on pitkät juuret. Suomen lääketiede on saanut alkunsa jo 1600-luvulla. Alussa sairaaloihin otettiin vain kaikista sairaimmat, mutta pian huomattiin, että tarvetta sairaaloille löytyy paljon. Oli tärkeää, että hoitoon pääsi nopeasti, eikä sairaalaan tarvinnut matkata satojen kilometrien matkaa. 1900-luvun alussa sairaaloita alettiin rakentaa joka kuntaan, ja tätä pidetäänkin tätä nykyä yhtenä suurimpana vaikuttavana tekijänä Suomen hyvään terveydenhuollon tasoon. 

 

Terveydenhuolto ja sen menestyksen syyt

Suomen terveydenhuollon taso on korkea useista syistä. Eliniänodotteet ovat kasvaneet tasaista tahtia vuosien saatossa ja se on tällä hetkellä korkeimpia maailmassa. Suomessa terveydenhuollon voimavarjoa on keskitetty paljon terveydenhoitajiin ja tämän takia isoa tarvetta esimerkiksi fysioterapeuteille ei ole, joka on taas päinvastainen tilanne verrattuna naapurimaihin. Suomessa hoitajia on suhteessa enemmän verrattuna muihin Pohjoismaihin. 

Suomessa tärkeässä roolissa on ennalta ehkäisevä hoito, ja se näkyy muun muassa erilaisten syöpien seulontana. 

 

Terveydenhuolto ja suuntalinjat

Terveydenhuollon isot suuntalinjat päätetään hallituksen voimin. Hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää isot linjaukset, joihin varoja keskitetään. terveydenhuolto

Yhtenä terveydenhuollon kulmakivenä on hoidon suunnittelu. Päästäkseen erikoishoitoon, tulee potilaan ensin saada lähete ensimmäisen tason lääkäriltä. Tämän avulla ehkäistään erikoislääkärien kuormittumista potilailla, jotka voidaan hoitaa tavallisten lääkäreiden puolesta. 

Suomesta löytyy kansallinen tutkimusjärjestö, THL, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, jonka tehtävänä on tuottaa laadukasta ja ajankohtaista tutkimustietoa kansalaisille. 

 

Terveydenhuolto ja sen rahoitus

Terveydenhuollossa yksi suurimmista seikoista on rahoituksen järjestäminen. Suomessa tämä varmistetaan verotuksen avulla. Yleinen progressiivinen verotus sekä kuntavero takaavat sen, että terveydenhuollon kustannukset pystytään kattamaan. Sen lisäksi terveydenhuollon yksiköillä on oikeus periä potilailta maksuja, mutta ne ovat varsin kevyitä verrattuna esimerkiksi yksityisen puolen maksuihin. 

Suomessa on siis tarjolla myös yksityinen terveydenhuollon puoli. Se on kuitenkin kooltaan varsin pieni siitä syystä, että julkinen terveydenhuolto on hyvin kattava ja monipuolinen. Yksityisellä puolella yleisimmin käytettyjä palveluita ovat fysioterapeutin, työterveyden sekä hammashoidon palvelut. 

 

Terveydenhuolto 

Terveydenhuollon kattavuus varmistetaan sillä, että jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu Suomen sosiaaliturvatukeen. Tämän takia käytännössä yksittäisillä terveysvakuutuksilla on Suomessa pieni rooli, mutta ne ovat hyvin yleisiä ja ihmiset ovat vakuuttaneet itsensä hyvinkin pitkälti isojenkin summien osalta. 

Terveydenhuollon ohessa isossa roolissa ovat apteekit. Reseptilääkkeiden myynnissä apteekeilla on yksinmyyntioikeus. Sairaaloista voi saada lääkkeitä apteekkien ollessa kiinni, mutta vain siihen saakka, kunnes apteekit ovat jälleen auki. Apteekkien toimintaa helpottavat sähköiset reseptit. Asioidakseen apteekeissa asiakkaiden tulee käyttää kelakorttia, jonka avulla apteekkarit löytävät asiakkaille määrätyt reseptit tietokannasta. 

 

Terveydenhuolto ja sähköiset tietokannat

Suomessa on ollut käytössä elektroninen potilastietojärjestelmä vuodesta 2007 lähtien. Kanta.fi järjestelmän tarkoituksena on koota potilaan tiedot järjestelmällisesti yhteen paikkaan, josta sairaalahenkilökunta pystyy niitä lukemaan potilaan luvalla. Potilas itse pystyy myös lukemaan omia tietojaan kannasta sekä tarkistamaan esimerkiksi reseptien voimassaoloaikoja. 

 

Terveydenhuolto ja tasavertaisuus

Tasavertaisuus on isossa ja tärkeässä roolissa Suomessa ja tämä näkyy myös terveydenhuollossa. Lain mukaan kaikilla Suomen kansalaisilla on samanlainen, tasavertainen oikeus terveydenhuoltoon. Tasavertaisuus ei aivan täysin kuitenkaan toteudu, sillä esimerkiksi työterveydenpiiriin kuuluvilla on yleensä paremmat mahdollisuudet laadukkaaseen hoitoon verrattuna henkilöihin, joilla ei pääsyä työterveydenhuoltoon ole. Lääkkeiden hintavuuden takia kaikilla ei ole myöskään aina varaa ostaa tarvitsemaansa lääkitystä. Nämä ongelmat on kuitenkin havaittu ja niitä pyritään ehkäisemään sekä ratkaisemaan olemassa olevat ongelmat. 

 

Miten päiväkotien toiminta järjestetään Suomessa?

Share this